2004_USA_ma_MAMA

Skulptur

Skultur 2003 – 2004 Tredjemannen USAma MAMA Washington Bagdad tur och retur

2004_Vantetid

Måleri

2003 – 2004 Väntetid Vykort från själen

2004_absit_omen_2

En kyrka med lyskraft

En Kyrka med lyskraft Nerikes Allehanda, 2004 Text Stefan Nilson I den franske 1200-tals arkitekten Villard de Honnecourts arbeten kan … More