En kyrka med lyskraft

2004_absit_omen_2

En Kyrka med lyskraft

Nerikes Allehanda, 2004

Text Stefan Nilson

I den franske 1200-tals arkitekten Villard de Honnecourts arbeten kan man tala om en jordig spegling av det gudomliga när han ritade kyrkor och katedraler. Han byggde nämligen sina planer på den himmelska kvadraten som i sin tredimensionella rumslighet blir den perfekta kuben. Något av denna tanke om arkitektur som idé, föresvävar mig när jag ser Kent Karlssons skulptur på Kvarntorpshögen denna sommar. Han bidrar med årets permanenta skulpturala verk. Det är gjort i kraftigt stålnät och har skepnaden av en rätt typisk svensk kyrka, en sådan som påbörjades under tidig medeltid och som sedan vuxit i sektioner på det där lustiga sättet som om denna expansionsförmåga varit inbyggd från början i form av utdragbara sektioner.

2004_absit_omen_1

Kent Karlsson som ställde ut i Örebro Konsthall våren 2002 har gjort ett liknande objekt i en uppmärksammad installation på en norrländsk myr.  Både den och den nu invigda på Kvarntorpshögen arbetar med ett sorts försvinnande som visuell kraft. På den norrländska myren var kyrkoskulpturen gjord av spegelglas så att arkitekturen kom att interagera med det omgivande landskapet. Både detta verk och det nu aktuella inom projektet Konst på hög, är ett sätt att påvisa just hur arkitektur är kultur men stiger ur en idé som handlar om mänskligt vara i en natur som ständigt hotar henne. Där finns förstås också en symbolisk tyngd i valet av just kyrka och vår förtröstan i ett högre väsen, inte minst genom den ikonografi som finns inbyggd i traditionell kyrkoarkitektur.

2004_absit_omen_2


Det nya verket av Kent Karlsson på Kvarntorpshögen har fått en utomordentlig placering. Även om släpliftens vajrar stör den första anblicken om man anländer med bil. Väl uppe och med näsan pekande i österläge, är anblicken mäktig. Det arkitektoniska rummet både förtätas och förtunnas. Lyskraften får Kent Karlssons skulptur av just dess flyktighet och ändå konkreta närvaro. Med stram elegans lyckan han skapa ett varsamt skulpturalt fokus. Det kan locka till både djupare funderingar om varat och arkitekturen, eller varför inte som en ögats lek med proportioner, täthet och den rymd uppe på högen, som river med sig kyrkosiluetten ut på en visuell resa som kan räcka ända till horisonten eller bara stanna just där, just då där verket är förankrat. Kent Karlsson skulpturala bidrag hör till de absolut bästa bland de permanenta verken i Konst på hög.

2004_absit_omen_3

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *